Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 r.