Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.