Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podpisana została umowa o kredyt inwestycyjny na refinansowanie części kosztów związanych z projektem zakupu maszyn i urządzeń, na współfinansowanie którego Spółka złożyła wniosek o wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.