Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do Umowy ubezpieczenia nr IN/IBZ/P/B/1/2005 z 4 marca 2005 r. z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.