Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy PTS „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku jako kupującym a „DOPAK” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako sprzedającym.