Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2007 r podpisana została umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.