Zmiana terminu przekazania raportu

Zarząd PTS “Plast-Box” S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe z dnia 28 września 2007 r. na dzień 25 września 2007 r.