Zmiana terminu przekazania raportu

Zarząd PTS “Plast-Box” S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r. zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe z dnia 14 sierpnia 2007 r. na dzień 13 sierpnia 2007 r.