Znacząca umowa

Zarząd “Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z producentem tworzyw sztucznych Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż powyżej 2.500 ton polipropylenu produkowanego przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Kontrakt nie precyzuje wartości. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyjętych ilości zakupu wartość kontraktu szacuje się na około 10 milionów złotych.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9