Znacząca umowa

Zarząd “Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została
umowa z producentem tworzyw sztucznych SABIC Sales Europe B.V. z siedzibą w
Sittard, Holandia. Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż około 3.000 ton polipropylenu produkowanego przez SABIC Sales Europe B.V. Kontrakt nie precyzuje wartości. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyjętych ilości zakupu wartość kontraktu szacuje się na około 10 milionów złotych. Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9