Znacząca umowa

W dniu 15 grudnia 2004 roku został podpisany aneks, przedłużający ważność
Umowy o realizacji dostaw z dnia 7 października 2003 roku, zawartej pomiędzy
Plast-Box S.A. jako dostawcą a Olton International Ltd., nazwa handlowa; The
Irish Popcorn & Snack Food Co. jako odbiorcą, z siedzibą w Ashford, Co.
Wicklow, Killiskey Cross, Irlandia. Aneks przedłuża ważność powyższej umowy na czas określony, do 07 października 2005 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez spółkę opakowań o pojemności 1L, stosowanych przez odbiorcę do
konfekcjonowania popcornu, w ilości łącznej 300.000 sztuk na wartość 220
tysięcy złotych. Mimo, iż wartość szacunkowa umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym nie spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą, spółka
z tytułu prowadzonej polityki eksportowej oraz zapowiedzi odbiorcy o dalszym
zwiększaniu ilości projektów i zapotrzebowania na opakowania, uznaje ją za istotną dla swej działalności.
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 3