Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2007 r., o godz. 14.00,
w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.