Sprawozdania Rady Nadzorczej

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej „PLAST-BOX” S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2006 r., o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PTS „PLAST-BOX” S.A. z działalności Spółki w 2006 r.