Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS “Plast-Box”S.A., informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2005 roku podpisany został aneks do Umowy o Współpracy pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. jako dostawcą a S.A. Supraten z siedzibą w Kiszyniowie (Mołdawia) jako odbiorcą.
Aneks przedłuża obowiązywanie umowy na czas nieokreślony oraz zwiększa wartość szacunkową umowy do 1.200.000 zł.. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania tynków i farb.
Mimo, iż wartość kontraktu nie przekracza 10% kapitałów własnych PTS “PLAST-BOX” S.A., Spółka uznaje tę umowę za istotną dla swojej działalności, bowiem odbiorca, firma S.A. Supraten jest największym z miejscowych producentów w branży chemicznej. Zwiększenie sprzedaży do niego jest równoznaczne z umocnieniem pozycji PTS “Plast-Box” S.A. na tamtejszym rynku, co zgodne jest z realizowaną strategią spółki.
Wartość umowy w tys. zł: 1 200,00
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis Członek Zarządu