Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX”S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2005 roku podpisany został aneks do Umowy Dostawy pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. jako dostawcą a Dyrup Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako odbiorcą.
Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania farb.
Mimo, że wartość szacunkowa Umowy 750.000 zł nie przekracza 10% kapitałów własnych PTS “PLAST-BOX” S.A., spółka uznaje tę umowę za istotną dla swojej działalności ze względu na wieloletnie dobre doświadczenia we współpracy z firmą Dyrup Sp. z o.o. mające progresywny charakter. Firma z Łodzi jest polskim zakładem duńskiego koncernu farbiarskiego DYRUP A/S.
Wartość umowy w tys. zł: 750,00
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu