Raporty

16 grudnia, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
21 listopada, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
23 września, 2008
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
23 września, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
17 września, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
17 września, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
15 września, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
12 września, 2008
Zmiana oraz zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe
12 września, 2008
Wypowiedzenie umowy kredytowej
11 września, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
8 września, 2008
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008 r.
8 września, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
27 sierpnia, 2008
Zmiana nazwy biegłego rewidenta
7 lipca, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I półroczu 2008 r.
1 lipca, 2008
Wybór biegłego rewidenta
28 czerwca, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
28 czerwca, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
28 czerwca, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
28 czerwca, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
28 czerwca, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
19 czerwca, 2008
Projekty uchwał na ZWZA
14 czerwca, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
12 czerwca, 2008
Sprawozdania Rady Nadzorczej
9 czerwca, 2008
Zmiana terminu przekazania raportu
5 czerwca, 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
28 maja, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
22 maja, 2008
Uchwały podjęte na NWZA
22 maja, 2008
Powołanie członków Rady Nadzorczej
22 maja, 2008
Informacja o naruszeniu zasady Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW
15 maja, 2008
Przekazanie opóźnionej informacji
15 maja, 2008
Odstąpienie od realizacji postanowień Listu intencyjnego
12 maja, 2008
Projekty uchwał na NWZA
29 kwietnia, 2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
24 kwietnia, 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną
18 kwietnia, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej
4 kwietnia, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I kwartale 2008 r.
13 marca, 2008
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym
12 marca, 2008
Zarejestrowanie akcji serii F w KDPW S.A.
11 marca, 2008
Ostatni dzień notowań praw do akcji serii F
11 marca, 2008
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW
10 marca, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
10 marca, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
10 marca, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
10 marca, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
10 marca, 2008
Zawarcie znaczącej umowy
6 marca, 2008
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
4 marca, 2008
Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku notowań giełdowych
25 lutego, 2008
Wprowadzenie praw do akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
23 lutego, 2008
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
20 lutego, 2008
Przydział akcji serii F
15 lutego, 2008
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
15 lutego, 2008
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii F i subskrypcji uzupełniającej
8 lutego, 2008
Informacja o objęciu akcji serii F przez Członków Zarządu
31 stycznia, 2008
Terminy raportów okresowych
30 stycznia, 2008
Informacja dotycząca Praw Poboru Akcji serii F
25 stycznia, 2008
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.