Raporty

28 grudnia, 2009
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH Spółka Akcyjna
15 grudnia, 2009
Dobre wyniki działalności Spółek – szacunki
11 grudnia, 2009
Informacja GPW S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii G Spółki
10 grudnia, 2009
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
3 grudnia, 2009
Informacje dotyczące emisji akcji serii G
19 listopada, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
19 listopada, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
17 listopada, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
16 listopada, 2009
Bardzo dobre wyniki działalności spółki ukraińskiej – szacunki
12 listopada, 2009
Dobre wyniki działalności Spółki – szacunki
6 listopada, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza
4 listopada, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczących akcjonariuszy
27 października, 2009
Ustanowieniu zastawu na aktywach o znacznej wartości
26 października, 2009
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
26 października, 2009
Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G
16 października, 2009
Bardzo dobre wyniki spółki ukraińskiej we wrześniu 2009r. – szacunki
13 października, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
13 października, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
7 października, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
7 października, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
2 października, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2 października, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2 października, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2 października, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
1 października, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
1 października, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
1 października, 2009
29 września, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
29 września, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
28 września, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
28 września, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
11 września, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
11 września, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
8 września, 2009
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
8 września, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
8 września, 2009
Powołanie członka Rady Nadzorczej
8 września, 2009
Uzupełnienie informacji dotyczących podjętych uchwał
8 września, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 września, 2009
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.- skład RN
24 sierpnia, 2009
Korekta prognozy jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
13 sierpnia, 2009
Rekordowe wyniki w lipcu 2009r. – szacunki
13 sierpnia, 2009
Informacje na temat celu podwyższenia kapitału zakładowego
10 sierpnia, 2009
Projekty uchwał na NWZA
10 sierpnia, 2009
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8 sierpnia, 2009
Zmiana praw z papierów wartościowych
20 lipca, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
14 lipca, 2009
Wstępne szacunki wyników Spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. za I półrocze 2009 r.
10 lipca, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
10 lipca, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
9 lipca, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
9 lipca, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
8 lipca, 2009
Wstępne szacunki jednostkowych wyników Spółki za I półrocze 2009 r.
6 lipca, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA – korekta
6 lipca, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
2 lipca, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
29 czerwca, 2009
Uchwały podjęte na ZWZA
18 czerwca, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE – zatwierdzenie do uzyskania dofinansowania
17 czerwca, 2009
Projekty uchwał na ZWZA
15 czerwca, 2009
Prognoza jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
8 czerwca, 2009
Wybór biegłego rewidenta
3 czerwca, 2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2 czerwca, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 maja, 2009
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
11 maja, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
8 maja, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
5 maja, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
5 maja, 2009
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
5 maja, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
3 maja, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 maja, 2009
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
30 kwietnia, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE
28 kwietnia, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
28 kwietnia, 2009
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
27 kwietnia, 2009
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
24 kwietnia, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
20 kwietnia, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 kwietnia, 2009
Projekty uchwał na NWZA
1 kwietnia, 2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
16 marca, 2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
5 marca, 2009
Wniosek o zwołanie NWZA
25 lutego, 2009
Informacja o niestosowaniu w części zasady ładu korporacyjnego określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW „
25 lutego, 2009
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 r.
23 lutego, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
5 lutego, 2009
Informacja dotycząca kontraktów walutowych
3 lutego, 2009
Decyzja w sprawie sprzedaży udziałów w Spółce zależnej
26 stycznia, 2009
Terminy raportów okresowych
26 stycznia, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.