Nabycie akcji

Zarząd Spółki PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o nabyciu:
-w dniu 30 sierpnia 2005 r. przez:
1) Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu PTS “PLAST-BOX” S.A., 3.500 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. po cenie:
2500 akcji – 10,20 zł. każda akcja,
1000 akcji – 10,10 zł. każda akcja,
2) Grzegorza Pawlaka – Członka Zarządu PTS “PLAST-BOX” S.A. 3.505 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. po cenie:
2500 akcji – 10,20 zł. każda akcja,
1.005 akcji – 10,10 zł. każda akcja.
– w dniu 31 sierpnia 2005 r. przez:
1) Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu PTS “PLAST-BOX” S.A., 1.500 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. po cenie:
200 akcji – 10,90 zł. każda akcja,
500 akcji – 10,95 zł. każda akcja,
800 akcji – 11,00 zł. każda akcja,
2) Grzegorza Pawlaka – Członka Zarządu PTS “PLAST-BOX” S.A. 1.495 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. po cenie:
600 akcji – 11,00 zł. każda akcja,
895 akcji – 11,05 zł. każda akcja.
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 7
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu