Plast-Box SA dane finansowe

Zarząd PTS Plast-Box S.A. podaje wstępne dane finansowe za 2004 rok:
– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 47.878,9 tys. PLN – zysk z działalności operacyjnej: 2.334,7 tys. PLN – zysk brutto: 988,2 tys. PLN – zysk netto : 774,6 tys. PLN
Odchylenie wyniku od ostatniej prognozy spowodowane zostało przez:
– utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy- czynnik jednorazowy – straty ze sprzedaży na rynek wschodni wynikające z niekorzystnego kursu USD/PLN. Pomimo strat sprzedaż realizowano w powiązaniu z planowanym uruchomieniem zakładu na Ukrainie, w celu utrzymania rynku, – wykazanie ujemnego wpływu na wynik odroczonego podatku dochodowego spowodowane zasadami księgowania tego efektu w stosunku do stanu z końca roku 2003.