PLAST-BOX SA terminy raportów

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A., informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2005:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2004 r. – 14 lutego 2005 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone, kwartalne sprawozdania finansowe:
2. Raport kwartalny za I kwartał 2005 r. – 13 maja 2005 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2005 r. – 12 sierpnia 2005 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2005 r. – 14 listopada 2005 r.
5. Raport roczny za 2004 r. – 15 czerwca 2005 r.
6. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. – 30 września 2005 r.
7. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. – 31 października 2005 r.
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. oświadcza, iż ma zamiar stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdania finansowe.
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9