Plast-Box SA zawarcie umowy

W dniu 16 lutego 2005 roku podpisany został aneks do Umowy o Współpracy pomiędzy PTS Plast-Box S.A. jako dostawcą a P.P.H. Matres – Revco Sp. z o.o. , z siedzibą w Morzeszczynie, jako odbiorcą. Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowa na czas określony do dnia 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania tynków i farb. Wartość szacunkowa Umowy wynosi 900.000 zł co nie przekracza 10% kapitałów własnych PTS PLAST-BOX S.A. i tym samym nie spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą. Jednakże Spółka uznaje tę umowę za istotną dla swojej działalności. W ramach dalszego umocnienia trwającej już od kilku lat współpracy z Matres – Revco Sp. z o.o., prężnie rozwijającego się polskiego producenta z branży chemicznej, przewidziane jest wspólna realizacja kolejnych nowych projektów.
Wartość umowy w tys. zł: 900,00
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu