Plast-Box SA zmiana znaczącej umowy

Zarząd PTS “Plast-Box”S.A. , informuje, iż dnia 30 marca 2005r został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 08/035/04/Z /OB o kredyt obrotowy zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie.
Aneksem podwyższono kwotę kredytu o 500.000,- PLN do kwoty 7.500.000,-PLN oraz ustalono następujące terminy spłaty:
1 rata 2.000.000,00 PLN do 31 marca 2006 r.
2 rata 5.500.000,00 PLN do 30 marca 2007 r.
Ponadto w dniu 30 marca 2005 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 08/034/04/Z/VVo kredyt w rachunku bieżącym.
Aneksem podwyższono kwotę kredytu o 500.000,- PLN do kwoty 1.500.000,-PLN oraz ustalono następujący termin spłaty:
1.500.000,- PLN do dnia 31 marca 2006 r.
Wartość umów z BRE Bank Spółka Akcyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.
Wartość umowy w tys. zł: 9 000,00
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu