Rozmowy dotyczące wejścia inwestora zewnętrznego

Zarząd spółki PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż z głównymi akcjonariuszami Spółki prowadzone są rozmowy dotyczące wejścia do spółki dużego inwestora zewnętrznego, w tym dotyczące sprzedaży przez głównych akcjonariuszy posiadanych pakietów akcji. Rozmowy takie toczą się zarówno z inwestorami branżowymi, jak i inwestorami finansowymi.
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – raporty poufne
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu