Sprostowanie

PTS “Plast-Box S.A. informuje, że w przedstawionym komentarzu do Raportu kwartalnego S.A.- QSr 2/2005 błędnie podano strukturę udziałowców “Plast-Box Ukraina” Spółka z ograniczoną powiedzialnością.
W zaprezentowanej pierwotnie informacji podano, iż udział PTS “Plast-Box” S.A. w spółce zależnej wynosi 80%. Faktycznie spółka PTS “Plast-Box S.A.” posiada obecnie 100% udziałów w spółceukraińskiej.
Zmiana struktury nastąpiła w efekcie wystąpienia ze spółki zależnej partnera ukraińskiego z powodu niemożności partycypacji w jej dalszym dynamicznym rozwoju.
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu