Newsy & Wydarzenia

Plast-Box – zrównoważony rozwój i ekologia

Grupa Plast Box jako wiodący producent opakowań z tworzyw sztucznych czuje szczególną odpowiedzialność za środowisko naturalne i konsekwentnie wdraża rozwiązania proekologiczne. Zgodnie z tą filozofią już dziś wszystkie materiały stosowane przez Plast-Box w 100% podlegają recyklingowi. Nie wyczerpuje to jednak ambitnych planów, których dalsza realizacja przewidziana jest na najbliższe lata.

− Z satysfakcją obserwujemy, jak zapoczątkowane lata temu trendy ekologiczne, które przyjęliśmy jako wyznaczniki kierunku naszego rozwoju, obecnie stają się obowiązującym standardem lub wręcz wymogiem  – mówi Artur R. Skonieczny, Dyrektor Handlowy Grupy Plast Box. − Dzięki zaangażowaniu i determinacji takich firm jak Plast-Box branża tworzyw sztucznych przechodzi ogromną przemianę. Cieszymy się, że mamy istotny udział w tych procesach. Tym bardziej, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i planujemy dalszy progres w tym zakresie dodaje.

Wykorzystanie recyklatów PCR i PIR jest jednym z kluczowych rozwiązań pozwalających realnie zmieniać oblicze produktów z tworzyw sztucznych. Rozumiejąc to, Plast-Box zainwestował we własną linię do regranulacji. Uzyskiwana dzięki temu najwyższa jakość, w połączeniu z doświadczeniem i kompetencjami technicznymi, pozwala osiągać nawet 60% udziału recyklingowanego plastiku w surowcu używanym do produkcji opakowań. Plast-Box przewiduje, że wraz z rozwojem technologii zawartość recyklatów będzie można jeszcze zwiększyć. Celem spółki jest realizowanie idei zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych.

− Tworzywa sztuczne stanowią duże wyzwanie pod względem ich wpływu na środowisko. Mają jednak wiele, unikalnych wręcz, zalet. Dlatego zamiast odwracać się od tworzyw sztucznych, powinniśmy skupić się na stworzeniu obiegu zamkniętego, który pozwala na wtórne wykorzystywanie wszystkich surowców. Opakowania plastikowe mogą być ekologiczne. Jesteśmy zdeterminowani, by ten cel osiągnąć – podsumowuje Artur R. Skonieczny.