Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwały podjęte przez NWZA

Adres e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących walnego zgromadzenia wza@plast-box.com